TERJE RISBERG

 

 

www.risberg.no

 

 

 

Fortellinger om natur

 

 

Terje Risbergs tema er natur.

 Naturen som omgir oss, slik den viser seg når vi er alene med den. Landskapet slik det fremtrer uten kulturens spor.

 

 

Da kan naturen bli overveldende. Alene på havet, på fjellet eller i en beksvart natt opplever vi dens likegyldighet overfor vår skjebne. Vi fascineres og skremmes av den. Vi kaller den vakker, vi kaller den fryktelig. Men naturen rundt oss er verken vakker eller heslig. Den er seg selv, og den fraber seg all menneskeliggjøring.

 

 

Likevel er det slik at vi selv er skapt av naturen rundt oss.  I møtet med den er vi altså et stykke natur som speiler seg i et annet stykke natur. Hvordan tolker vi dens evige oppbygging og nedbryting, dens langsomhet og dens bortvendthet? Hvordan forholder vi oss til det at den har frembragt oss, men likevel ofte fremstår som fremmed og utilnærmelig?

 

Risbergs bilder gir ikke svar på slike spørsmål. Bildene eksisterer i kraft av seg selv- gjennom sin balanse, stillhet og ettertenksomhet. Likevel kan de være med på å hjelpe oss å reflektere over eksistensielle problemstillinger i forhold til oss selv og vår plass i verden.

 

Terje Risberg er en av de kunstnerne som foretrekker å trykke sine grafiske blad selv. For ham er den tidkrevende dyptrykksteknikken en del av den kunstneriske prosessen. I motsetning til maskingjorte trykk, vil de håndgrafiske metodene denne kunstneren benytter gi karakter til hvert enkelt trykk. Hvert bilde blir unikt og forskjellig fra de andre trykkene i opplaget. 

Terje Risberg er utdannet ved Statens Håndverks- og kunstindustriskole og Statens Kunstakademi i Oslo. Han er en av de norske kunstnerne som har arbeidet lengst med dyptrykkteknikkene, og har et stort publikum i Norge og Skandinavia for sine grafiske blad med naturtemaer. .

 

Risberg er representert i Nasjonalgalleriet, Riksgalleriet / Nasjonalmuseet for Kunst, Norsk Kulturråd, Nasjonalbiblioteket, Det Norske Storting, Det Kongelige Slott, Oslo Kommunes Kunstsamlinger, Utenriksdepartementet, Hafnarborg Island, Europäische Akademie Berlin, Efta- domstolen Luxemburg, Kunst på Arbeidsplassen, Telenor Corporate University, Polarmiljøsenteret Tromsø, Space Group Seoul, Grafikens Hus Sverige, Nordea Bank London.  
 

Aleo Internett ©