Knut Rumorh
Født i Bergen i 1916.

UTDANNELSE
Bergen Kunsthåndverksskole 1934, Statens Håndverks- og Kunstindustriskole 1935-1941 (Per Krogh og Olaf Willums). Statens Kunstakademi 1938-1941 (Jean Heiberg og Georg Jacobsen), Studiereiser til en rekke europeiske land, Afrika og USA.

TILLITSVERV
Styremedlem i en rekke kunstneriske organisasjoner. Medlem av Nasjonalgalleriets innkjøpskomite 1958-1964. Medlem av Høstutstillingsjuryen 1976-78.

MUSEER OG SAMLINGER
Nasjonalgalleriet, Riksgalleriet, Museet for samtidskunst, Norsk Kulturråd, Oslo Kommunes kunstsamling, Norges Bank, Lillehammer Bys Kunstsamlinger, Victoria and Albert Museum, London, Arkivmuseet, Lund, Gøteborgs Konstmuseum, Tønder Museum. Representert i en rekke faste samlinger i Norge og i utlandet.

STØRRE ARBEIDER
Hotell Viking, Hotell Continental, Kvikne Hotell, Sjøkrigsskolen, Dikemarks Sykehus, Høyanger Samfunnshus, Sogndal Gymnas, Lærdal Rådhus.
Bare for å nevne noen.


TEPPER
(vevet av A. Knutzon)
SAS Hotellet og diverse ambassader
Utsmykningskonkurranser
Stortingsbygningen og Håkonshallen

Kunstneren har utført en rekke illustrasjonsarbeider og teaterdekorasjoner.

Litteratur og TV programmer

Kunstnerens verker og hans arbeid er beskrevet i en rekke bøker og artikler bl. a. ”Knut Rumohr” av Jan Askeland og Halvdan Ljøsne i 2000.

Hans kunst og arbeider er omtalt i TV-programmer, tidsskrifter og verker og i rekke avis-anmeldelser.


STIPENDIER OG PRISER
A. C. Hougens Fond, 1945, Conrad Mohrs Legat 1953, Statens Reisestipend 1955 og
1980, Moltzaus Reisestipend 1957, 3 % fondets reisestipend i 1962, Leikanger Kommunes Kulturpris 1985, Lars Brandstrups Minnestipend 1998, Sogn og Fjordane Fylkeskulturpris 1998.

SEPARAT- og KOLLEKTIVUTSTILLINGER
Fra 1937 har han deltatt på en lang rekke separat- og kollektivutstillinger i Norge og i utlandet. Han debuterte på Høstutstillingen i 1939.
 

Aleo Internett ©