Kjell Pahr-Iversen
Født 1937 i Stavanger.

1957-1960 studerte han ved Bergen Kunsthåndverkskole og
kunstakademiene i København og Amsterdam.
Han gjorde i 1958 en reise til Færøyene
hvor han fullførte en serie tegninger
kalt "Klagesangene".
Han har siden ofte arbeidet i serier,
hvorav de viktigste er;
"Musikk fra sideværelse" 1964-68
"H.C.Andersens inntog i himmelen" 1966-1990
"Pinsereisen" 1964-69
"Ikon" påbegynt i 1975
"Forklarelsens Bjerg" 1980-89
"Det nye Jerusalem" påbegynt i 1969
"Bilder med jublende røst" påbegynt 1984
"Herbariun" påbegynt i 1990

Pahr-Iversen har oppholdt seg i lengre tid
i London og Paris. Han bor nå i Stavanger.
 

Aleo Internett ©