Liv Benedicte Nielsen
Født: 1939 i Oslo

Faggrupper:
Maleri
Grafikk
Billedvev
Andre teknikker

Utdanning:
Statens Kunstakademi, Oslo 1969-65, 1968-69.
Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Oslo, 1955, 1990
Akademie fur angewandte Kunst, Wien 1956-57

Innkjøpt av: (utvalg)
Nasjonalgalleriet - Riksgalleriet/Samtidsmuseest
Norsk Kulturråd - Historisk Museum, Bergen
Oslo Kommunes Kunstsamlinger
Faste Gallerier i Moss, Stavanger, Namsos,
Hå Kommune og Hedemark Fylke
Color Festival, Oslo - LOOC, Lillehammer
Vårt Land, Oslo - Diakonissehuset, Oslo
Diakonhjemmet, Oslo - Kunst i skolen
Bokklubben Aktuell Kunst-Kunst på arbeidsplassen
Norsk Hydro - Norges Bank

Utsmykningsoppdrag: (utvalg)
St. Clara Kirke i Kongsvinger
St. Magnus Kirke i Lillestrøm
St. Halvard Kirke i Oslo
Dypvik Kapell i Nord-Troms
Snarøya Kirkes Menighetshus
Oppgaver for NRK Fjernsynet i 1994,1987,1984,1978
Diverse bokillustrasjoner og grafikkoppdrag

Medlemskap:
Norske Billedkunstnere
Landsforeningen Norske Malere
Oslo Bildende Kunstnere
Aksjonær i Kunstnerforbundet

Verv:
Styremedlem i:
Oslo Katolske Bispedømmes Kunstkommisjon
Landsforeningen Norske Malere
Unge Kunstneres Samfunn
Stipendkomiteen i Kunstforeningen

Studieopphold: (utvalg)
Schafergaarden, Danmark
Det norske Institutt, Roma
Clite International, Paris

Utstilt i His Galleri 2004, 2001
 

Aleo Internett ©