Jan Harr
Født 1945 i Harstad
Utdannelse:
Statens Håndverks- og
kunstindustriskole,
keramikklinje, Oslo 1964-66.
Studieopphold og stipendium på
Hadelands Glassverk 1967.
Diplomeksamen på SKK 1968.
Arbeidet som grafisk formgiver 1969.
Maler i Harstad 1970.
Statens Kunstakademi, malerlinjen under
professor Aulie 1970.

Innkjøpt av:
Nasjonalgalleriet. Riksgalleriet.
Norsk Kulturråd. Porsgrunn Faste Galleri.
Bergen Billedgalleri.
Statens Konstråd og
Karlstad kommune - Sverige.
Samt en rekke bedrifter og
kunstforeninger.

Utstillinger:
Separatutstillinger:
Festspillene i Nord-Norge,
Harstad 1967.
Debututstilling i Unge Kunstneres
Samfunn, Oslo 1967.
Porsgrunn Kunstforening 1970.
Galerie Alexander, Berlin 1970.
Galleri 27, Oslo 1972.
Bergen Kunstforening 1973.
Kunstnerforbundet, Oslo 1974.
Galleri Dobloug, Oslo 1974.
Galleri Tanum, Oslo 1976.
Galleri Buttekvern, Brummundal 1976.
Festspillene i Nord-Norge, Harstad 1977.
Galleri Dobloug, Oslo 1977.
Galleri ERA, Karlstad, Sverige 1977.
Galleri Dobloug, Oslo 1979, -81, -83,
-86, -88, -90.
Galleri Siverts, Bergen 1983.
Tromsø Kunstforening 1984.
Kunstnerforbundet, Oslo 1985.
Galleri 1814, Eidsvoll 1986.
Longyearbyen, Svalbard 1992.
Galleri Galtung, Oslo 1994.
Solli Bruk 1995.
Galleri Snikkeriet, Rosendal 1996.
Tromsø Kunstforening 1996.
Galleri Dronning Tyra, Tyrifjorden 1996.
Namsos Kunstforening 1996.
Galleri D40, Oslo 1997.
Galleri Skagerak, Tønsberg 1998.

Kollektivutstillinger:
Nord Norsk Kunstutstilling 1966.
UKS’ Vårutstilling 1967.
Fra 1970 Høstutstillingen.
Deltatt på kollektivutstillinger i
Sverige, Danmark, Tyskland,
Frankrike og Kina.
 

Aleo Internett ©