Ola Steen
Født i Vadsø 1952.

UTDANNELSE:
Rogaland DH, Grafisk Form; SLFN.

UTSTILLINGER:
Stavanger Kunstgalleri; Kunstforeningene i Sandnes,
Risør, Steinkjer, Kristiansand, Tvedestrand og Grimstad;
Galleri Kunst og Håndverk, Skiptvet; Norske Grafikere, Oslo; Wang
Kunsthandel, Oslo; Galleri F15, Moss; Trøndelag Kunstnersenter,
Trondheim; Galleri BiZ, Kristiansand; Galleri Roenland, Jevnaker;
Kunstnerforbundet, Oslo; Galleri Kvärnen, Falun, Sverige.

INNKJØP/REPR.:
Riksgalleriet; Oslo Kommunes
Kunstsamlinger; Norsk Kulturråd; Arendal, Haugesund og Risør
Kunstforeninger; Nasjonalgalleriet; Statoils samling AS; Statens Konstråd;
Stockholm; Riksdagen, Stockholm; Steinkjer, Asker og Kristiansand
kommuner; VestAgder, AustAgder og NordTrøndelag fylkeskommuner
 

Aleo Internett ©